felelősség

Eredetileg jogi kategória volt, ami arra vonatkozott, hogy a vádlott igazolni tudja-e cselekedetét vagy annak következményeit. Erkölcsi értelemben különbséget kell tenni aközött, hogy magát a cselekedetet (esetleg annak szándékát) ítéljük-e meg vagy a cselekedet következményeit vizsgáljuk, avagy az ehhez kapcsolódó szankciók vállalásáról van-e szó. A történelem folyamán a személyes felelősség mellett felvetődött a kollektív felelősség kérdése is, ami szerint felelőssé tehető egy nemzet minden tagja a vezetőik bűnéért, ha maguk nem is vettek részt a bűn elkövetésében. Ugyancsak kérdéses, meddig terjed az ember felelőssége: csak önmagáért, vagy a környezetéért és a jövő nemzedékekért is felelősséget kell-e éreznie?

Developed by Integral Vision