elidegenedés

1. Valaki idegennek, kívülállónak, magára hagyatottnak és kiszolgáltatottnak érzi magát abban a világban, amelybe született.2. Egy tevékenységet nem abból a célból űzni, amire való, hanem valamilyen más, külső cél érdekében végezni.3. Olyan társadalmi állapot, aminek hatására az emberi tevékenység eltorzul, elveszíti alkotó jellegét. Az ember ennek hatására elszemélytelenedik, az emberi viszonyok formalizálódnak. Az etika történetében számos változata jelent meg, általánosságban az egyénnek az önmagához fűződő viszonyát jelentette, aminek során az egyén egyes dolgai (pl. érzelmei, gondolatai, tevékenységének termékei) idegenként jelennek meg előtte. Ez identitászavart okoz a számára, ami azzal jár, hogy a környezetével való viszonyrendszere is megváltozik, erőteljesen sérül. Az elidegenedés figyelmezteti az embert arra, hogy ésszerűen és humánusan bontakoztassa ki a képességeit.

Developed by Integral Vision