Előzetes tudás

A fair play eredete, fogalmának értelmezése. A dopping fogalma, jelensége.

Tanulási célok

Ebből a fejezetből megtudhatod, hogyan idegenedhet el a sport önmagától, hogy milyen felelősségük van ebben a sportolóknak, miben áll a szabálytalankodás és a csalás, valamint hogy milyen forrásból meríthet erőt a fair sportoló.

Narráció szövege

Ezer bocsi!
Semmi baj, ez benne van a pakliban...
Mint ahogy manapság a dopping is...
Nem, a dopping csalás, a sport elidegenedése.
Mi az, hogy elidegenedés?
Elidegenedésnek azt a jelenséget hívjuk, amikor egy tevékenységet más célból űzünk, mint amire az való. Az elidegenedés kritikusai mindig arra mutatnak rá, hogy az emberi létezés valamely eredeti, spontán mozzanata miként kerül egy külső hatalom, érdek vagy ideológia befolyása alá.
„Hogyan válhat a munka, ami örömteli alkotás, kényszerű nyűggé?”− kérdezi Marx.
„Hogyan sorvadhat el az élet, ami erőtől duzzadó kibontakozás, a modern korban”?− kérdezi Nietzsche.
Hogyan válhat a sport, ami játék, ami tiszta öröm, a siker, a vagyon, a hatalom megszerzésének eszközévé?
Kérdezzük mi.
A válasz: a sport elidegenedhet önmagától.
De hogyan?
A sportolás öröme eredeti és spontán. A versengés intenzív, erővel és szellemmel teli létezés. Mindannyiunkat magasabb létminőségbe emel.
Ha azonban nem tisztán önmagáért, önmagunk örömére, hanem valamely más cél érdekében sportolunk, akkor a sport instrumentalizálódik, eszközzé válik.
Az egyik ilyen cél a sport által elérhető siker, pénz, csillogás. Nem a játék áll a figyelem középpontjában, hanem a játék kimenetele, mert ettől függ minden. Aki az örömöt, a játékot keresi, nem fog mellékutakon járni, de aki a győzelemért sportol, mert ez vezet el a sikerhez, az hajlamos lehet rá.
Ez a mellékút a szabálytalanság?
Pontosítunk, ugyanis meg kell különböztetnünk az akaratlan és a szándékos szabálytalanságot.
A sportban gyakori az akaratlan szabálytalanság. A sport mint testmozgás olyan fizikai törvényszerűségek keretében zajlik, amelyek elkerülhetetlenné teszik, hogy időnként szabálytalanság történjen.
Minden mozgó test tehetetlen, vagyis nem lehet hipp-hopp megállítani. Ha lendületet veszel, elsodorhatsz másokat.
Ez szabálytalanság, de nem szándékos, és nem idegeníti el a sportot önmagától.
A szándékos szabálytalanság azonban elidegenít. Ez erőszak, a testi épség, a játék tisztaságának veszélyeztetése valamely idegen cél elérése érdekében. E cél közvetlenül látszólag a győzelem, de maga a győzelem is csak egy eszköz az anyagi és más javak eléréséhez.
A szándékos szabálytalankodás jogtalan előnyszerzés. Vétség, de még frissiben orvosolható a játékvezetők által.
Van azonban főbenjáró sportvétség is: a csalás. A sportot a csalás, az előre megfontolt szabályszegés idegeníti el önmagától a legmélyebben.
Aki csal, látszólag fenntartja az esélyegyenlőséget, valójában azonban jogosulatlan előnyhöz juttatja magát. A csalás megtévesztés, képmutatás, ezért nem feltétlenül lepleződik le. Ha pedig észrevétlen marad, nem is orvosolható a baj, amit okozott.
A teljesítmény fokozásának igénye új módszereket követel. Amikor a tiszta edzés már nem elegendő, mesterséges szerek fokozhatják a teljesítményt. Ez a dopping.
A dopping csalás.
Igen tudom, de mégis benne van a pakliban, mert ha egy versenyen minden induló doppingol, akkor hátrányba kerül az, aki ezt nem teszi.
Rengetegen hazudnak, az igaz ember mégis igazat mond. Rengetegen igazságtalanok, az igaz ember mégis igazságos, mert számára nem az a fontos, ami van, hanem az, aminek lennie kell.
Nem a létező csalás számít, hanem az igazságosság, ami nélkülünk nem létezne, amit sportolóként nekünk magunknak kell megteremtenünk.

Ajánlott irodalom

Ines Geipel: Dopping. A teljesítmény ára, Corvina, Budapest, 2009., 7–25, 63–76. o.

Monori Gábor: Doppingoljak?, http://www2.akg.hu/szub/16sport....

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision