Karl Marx

Német filozófus (1818–1883), a kommunista társadalmi modell kidolgozója. Álláspontja szerint a kapitalizmus gazdasági szerkezete elidegeníti az embert a munkától és így önmagától. E rendszert a magántulajdon megszüntetésével lehet megváltoztatni, s csakis a javak közös birtoklása vezetheti el a társadalmat a boldogsághoz.

Developed by Integral Vision