Előzetes tudás

A tanegység feldolgozásához tisztában kell lenned a sportági ismeretek alapjaival, az edzéselmélet és a sporttörténet alapfogalmaival.

Tanulási célok

A videó megnézésével megismered a testnevelés-elmélet legfontosabb fogalmait, megérted a tartalmi kapcsolatokat, összefüggéseket és alkalmazni tudod őket.

Narráció szövege

Fogalmakról, definíciókról már többször hallottál. Talán azt is tudod, hogy a fogalmak meghatározására azért van szükség, hogy tudjuk mit értünk alattuk. Sokan sokféleképpen magyarázhatnak meg egy fogalmat, ezért kell megbeszélnünk, hogy mit gondolunk róluk mi.
A sport fogalmát több lexikon, tankönyv is meghatározza. Ha ezeket megnézzük, bizony eltéréseket találhatunk közöttük. Még érdekesebbé teszi a vizsgálódást, ha megkérdezzük az ismerőseinket, hogy mit értenek egy-egy fogalom alatt. Valószínű, ők is ahányan vannak, annyiféleképpen fogják értelmezni. Például valakinek a sport a versenyzést jelenti, de találunk olyat is, akinek a szabadságot, a feltöltődést.
A tantárgy legátfogóbb fogalmának a testkultúrát tekinthetjük. A testkultúra az egyetemes kultúra része, így azt mondhatjuk, hogy a kultúra egyik ága. Nincs testkultúra aktív életvitel nélkül, ezért szoros kapcsolatot mutat az egészséggel, a teljesítőképességgel, a testi-lelki képességek fejlesztésével és a versenyzéssel. Magába foglalja azokat az eszközöket, amelyekkel a sporttevékenységek megvalósíthatók. Ilyenek a sportpályák, a sporteszközök, a felszerelések. A testkultúrának ugyanakkor nemcsak fizikai vonatkozásai vannak, hanem szellemiek is. Azaz nem elég csak a kondinkat, az erőnket fejleszteni, szükségünk van arra is, hogy az elménk, a szellemünk fejlődjön. Ennek legismertebb megnyilvánulási formája a fair play (ferpléj), a tiszta, sportszerű küzdelem.
A testnevelés és a sport szempontjából képzett ember műveltségének része a tanulás, gyakorlás által megszerzett sokrétű mozgáskészség, azaz a mozgásműveltség. Sokan mondják, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz. A testnevelésre lefordítva ez azt jelenti, hogy minél több sportágat ismersz, minél többen tudsz részt venni, annál műveltebb vagy a mozgás terén. Azaz nem fogsz megijedni, amikor a barátaid a strandon elhívnak röplabdázni, focizni, frizbizni vagy akár vízilabdázni, mert ismered ezeket.
A mozgáskészség fogalma szorosan kapcsolódik a mozgásműveltséghez. A mozgáskészség tanult viselkedésformákat jelent, amelyek rendszeres tanulás, a testnevelés és a sport esetében rendszeres gyakorlás eredményeként alakulnak ki. Más szavakkal kialakulása tanulási folyamat végeredménye. Azért tud valaki eredményes lenni egy sportágban, mert sokat „tanult”, azaz sokat gyakorolt, sokat edzett. Az olimpiai bajnokok is így válnak bajnokká.
Miközben részt veszünk a testnevelésben és a sportban, változik az értékrendünk, másként látunk dolgokat, sokat tanulhatunk, illetve fejlődik a személyiségünk. Azt a tudatosan tervezett és irányított folyamatot, amellyel ez elérhető, nevelésnek nevezzük. Minden nevelési folyamatban van egy nevelő. A testnevelés órán a testnevelő tanár, az edzésen az edző, a családban pedig a szülő a nevelő. A nevelés során megfogalmazódnak célok, amelyeket el szeretnének érni a nevelők. Például a testnevelés órán lehet cél az, hogy minden tanuló tanuljon meg úszni. Az igazi nevelési feladat ebben az, hogy miként szerettetjük meg az úszást a tanulókkal, hogyan barátkoznak meg azok a tanulók a vízzel, akik nem nagyon szeretnek úszni, és hogyan érjük el, hogy képesek legyenek a tanultakat a szabadidejükben is alkalmazni
A nevelési folyamat egyik sajátos területe az iskola. A testnevelés órán testi nevelés zajlik. Ez is nevelési folyamat, de sajátossága, hogy mozgás, sporttevékenység által nevelünk. Azaz amikor Cooper-tesztet (kúper) csinálsz tesiórán, az nemcsak az állóképességedet fejleszti, hanem a monotóniatűrésedet, a kitartásodat, az akaraterődet is, feltéve, hogy megfelelő célt tűztél ki magad elé. Ezek viszont nem kondicionális képességek, hanem a személyiségedhez tartozó úgynevezett személyiségjegyek, amelyeket a testnevelő tudatosan fejleszt. A személyiséged társas oldala is fejlődik, gondolj csak a játékokra: a csapatod csak akkor sikeres, ha együttműködve, egymást segítve játszotok. Testi nevelés azonban nemcsak a testnevelés órán zajlik, hanem például, amikor a szüleid megtanítanak biciklizni.
Ahhoz, hogy a testnevelésben és a sportban eredményes légy, különböző képességekre van szükséged. A képességek sokrétűek lehetnek, és általában stabil jellemző vonások. Egy részük genetikailag meghatározott, tehát örököljük őket. A testnevelés és a sport szempontjából leginkább a pszichomotoros, más néven motorikus képességeinkre van szükségünk. Ezek közé tartoznak a kondicionális és a koordinációs képességek, valamint a hajlékonyság, a lazaság. Ezen képességek fejlesztése akkor a leghatékonyabb, ha közben a személyiség többi összetevőjére, az értelmiekre és az érzelmi-akaratiakra is koncentrálunk.

Ajánlott irodalom

Makszin Imre: A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2002.

Prisztóka Gyöngyvér: Testneveléselmélet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 1998.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision