mozgásműveltség

A kulturált, képzett ember műveltségének része a tanulás, gyakorlás által megszerzett sokrétű mozgáskészség, az ehhez kapcsolódó ismeretek, normák, attitűdök és értékek rendszere.

Developed by Integral Vision