Előzetes tudás

Nem árt, ha vannak sportelméleti ismereteid.

Tanulási célok

A tananyag célja, hogy betekintést nyerj a magyar sport felépítésébe és szervezetrendszerébe.

Narráció szövege

Helló Sportiskolás! Utazz velünk! Vizsgáljuk meg közösen a magyar sport struktúráját, felépítését! Ebben a struktúrában vannak olyanok, akik az irányításban tevékenykednek. Mások az irányítók által megalkotott különböző szabályokat, utasításokat és rendelkezéseket végrehajtva, az úgynevezett tényleges sporttevékenységet végzik. A sportnak az állami irányításon túl vannak olyan önszerveződő vagy az állam által létrehozott szervezetei, amelyeket az állam elismer. Sőt! Működésükhöz, amennyiben az szükséges, segítséget is nyújt. Ezek a szervezetek önkormányzattal rendelkeznek és önállóan gazdálkodnak.
A sportszövetségek jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező, a civil törvény alapján működő szövetségek.
A sportágak szempontjából a sport irányításának kiemelten fontos szereplői az országos sportági szakszövetségek, röviden szakszövetségek. A szakszövetségek általában jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező, a civil törvény alapján működő szövetségek. Olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok, amelyek az adott sportág versenyrendszerében részt vesznek. A szakszövetségek alapvetően a versenyszervezői feladatok, a szabályzatalkotási feladatok és a kapcsolattartói, stratégiai, érdekképviseleti feladatok ellátását biztosítják.
A sportági szövetség társadalmi szervezetek szövetsége, tagjai csak sportszervezetek lehetnek. Egy sportágban csak egy sportági szövetség működhet, de nem csak országos jelleggel. A szabadidősport-szövetségek nem feltétlenül sportágak szerint szerveződő, a szabadidős sporttevékenységre létrehozott országos sportszövetségek. Például szabadidős sporttevékenységnek minősül a hagyományos magyar sportok ápolását célzó sporttevékenység is. A fogyatékosok sportszövetségei alapvetően a fogyatékossági ágak szerint specifikusan szerveződő, a fogyatékosok verseny- és szabadidősportját szolgáló, sporttevékenységre létrehozott országos sportszövetségek. A diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei a diák- és főiskolai-egyetemi sport versenyeinek szervezésére, illetve az abban való közreműködésre létrehozott sportszövetségek.
Nos, kedves sportiskolás! Megállapítást nyert, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy te is tartozol egy szakszövetséghez, esetleg egy diáksport-szövetséghez. Gondoltad volna?

Ajánlott irodalom

1996. évi LXIV. törvény a sportról: http://www.complex.hu/kzldat/t96...

2004. évi I. törvény a sportról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjeg...

Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette: Sportelméleti ismeretek, Dialóg Campus Kiadó, 2011, 3. fejezet: http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision