Előzetes tudás

Nem árt, ha néhány sportelméleti alapfogalommal tisztában vagy.

Tanulási célok

A tananyag célja, hogy megismerd a sportszervezetek típusait, azok alapításának és működésének feltételeit, lehetőségeit.

Narráció szövege

A szervezet többértelmű szó, hallatán több jelentésre is gondolhatsz. Például egy biológiai rendszerre. Esetleg társadalmi, azaz nem kormányzati rendszerre. Eszedbe juthat egy civil, non-profit szervezet vagy profitszerzés céljából létrehozott gazdálkodás is.
A sportszervezetek kapcsán beszélhetünk sportegyesületekről és sportvállalkozásokról. Közös bennük, hogy fő tevékenységük sporttal kapcsolatos. Sporteseményeket szerveznek, valamint megteremtik a sporttevékenységek feltételeit. Mindkét szervezet a sportvezetés, sportirányítás végrehajtói szintjén helyezkedik el. A legfőbb különbség a szervezeti típusban, a jogi formában van. Míg a sportegyesület társadalmi szerveződés, non-profit egyesület, addig a sportvállalkozás, ahogy a neve is mutatja, profitra törekvő szervezet, gazdasági társaság.
Vegyük szemügyre kicsit közelebbről a sportegyesületeket! Te vajon hányat ismersz közülük? A sportolás valódi színterét képező legkisebb szervezeti egységek a sportegyesületek, azaz a klubok. A sportegyesület tulajdonképpen gyűjtőfogalom. Ide tartozik minden olyan sportszervezet, ami gyakorlati sporttevékenységet folytat. Ez a tevékenység lehet a szabadidősporttal, lehet a diáksporttal kapcsolatos tevékenység, de lehet a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos tevékenység is.
Magyarországon több ezer sportklub, tornaegylet, sportkör, azaz sportegyesület létezik. Egy-egy sportegyesületben több szakosztály is működhet. Kedves sportiskolás! Lenne kedved sportegyesületet alapítani? Szedj össze legalább 10 alapító tagot, magyar vagy külföldi állampolgárt, akik az alakuló közgyűlésen kimondják az egyesület létrehozását! Majd vetesd nyilvántartásba a megyei bíróságnál az alakuló üléstől számított 30 napon belül! A működéshez szükséges vagyont szedd össze a tagoktól tagdíj formájában! Legfőbb szervet a taggyűlés vagy a tagok által választott küldöttgyűlés lesz.
A sportegyesület egyik fő célja a kulturált és egészséges szabadidő eltöltésének biztosítása. Másik fő céljuk a rendszeres testedzési és sportolási lehetőségek megteremtése, szervezése és vezetése. Feladatai közé tartozik a sportoláshoz szükséges feltételek biztosítása. Konkrétabban létesítmények építése, működtetése és fejlesztése. Beszerzik a sporteszközöket. Biztosítják az edzési lehetőségeket. Felkészítenek, versenyeztetnek, tanfolyamokat, edzőtáborokat és meccseket szerveznek.
Most pedig a sportvállalkozást vegyük górcső alá! A sportvállalkozások főtevékenysége is sporttevékenység, de mindezeket a feladatokat nyereségre törekedve végzik. A sportvállalkozás Kft., azaz korlátolt felelősségű társaság vagy Rt., azaz részvénytársaság. A sportvállalkozások a gazdasági társaságok körébe tartoznak. Gazdasági tevékenység folytatására létesülnek és nyereségérdekeltek. Rájuk tehát a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok érvényesek. A sportvállalkozás cégnévvel rendelkezik. Cégbíróságok által vezetett cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre. A sportvállalkozások megtalálhatók a nagyobb sportcentrumok, sporthálózatok és sporteszköz-forgalmazók üzemeltetőjeként. Nos, kedvet kaptál?

Kapcsolódó fogalmak

Ajánlott irodalom

Erdősi Zoltán: A sport és szervezetei, 11–12. oldal, http://www.nedi.hu/BMEVIK/X_TFTI...

2004. évi I. törvény a sportról, II. fejezet: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjeg...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision