Előzetes tudás

Nem árt, ha tisztában vagy a törvény és a jogszabály fogalmával.

Tanulási célok

A videó célja, hogy megismerd a sport szabályozásának jogi hátterét és szükségességét, betekintést nyerj a fontosabb testnevelést és sportot szabályozó törvényekbe.

Narráció szövege

Készen állsz egy kis jogtörténeti időutazásra? Igen? Akkor már indulhatunk is. Az ember létének egyik meghatározó jellemzője, hogy az ősidőktől kezdve ideiglenes közösségben, később társadalomban él. Már a társadalom fejlődésének legkorábbi szakaszában felismerték, hogy a nyugodt és békés együttélési viszonyok valamilyen áttekinthető szabályozást igényelnek. A szabályozás szükségességét a közösség egészének és általános érdekeinek védelme indokolta.
Nézzük meg, hogyan alakultak a korábbi jogrendszerek! Az angolszász jog a korai polgári forradalom jogrendszere. Úgynevezett esetjog, tehát a precedens elvére épül. A francia jog a radikális polgári forradalom jogrendszere, ami a tulajdonjog szentségét hirdeti. A német jog a késleltetett polgári forradalom jogrendszere, így a római jog alapelveit vette át. A svájci jog a polgári átalakulás jogrendszere, ezért a legmodernebb jognak tekinthető. A magyar jogrendszer forrásai között hosszú évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a szokás.
Az általános jogtörténeti áttekintés után szemezgessünk közösen a magyar sporttörvényekből! Gerenday György nevével még biztosan nem találkoztál. Az ő érdeme is volt, hogy 1913-ban megszületett az első magyar sporttörvény elődje, a Lex Gerenday, amelyet a magyar kormány elfogadott és törvénybe is iktatott. Gerenday az akkor gyorsan fejlődő szabadtéri sportok és a testnevelés elkötelezett híve volt. Később a Magyar Athletikai Club elnöke lett. Az általános nemzetközi trendnek megfelelően először a testnevelésről alkotott törvényt a magyar Országgyűlés az 1921. évi LIII. törvénnyel. A törvény megfogalmazza a testnevelés feladatait. Ezen feladatok között megtalálható az egyének testi épségének és egészségének megóvása, valamint lelki és testi erejének, ellenálló képességének, ügyességének és munkabírásának kifejlesztése is.
Magyarországon hagyomány a sport törvényi szabályozása. Az 1950. évi I. törvény rendelkezései szerint a sportigazgatás központi szerve a Minisztertanács közvetlen alárendeltségébe került. A sport társadalmi jellegét az állam közvetlen szerepvállalása kiszorította, a helyi sportfeladatokat a megyei tanácsok irányították.
Kedves Időutazó! Most lassan visszatérünk a jelenbe. Felkészültél? A rendszerváltás utáni 1996. évi LXIV. törvény lényegében sportigazgatási és sportfinanszírozási törvény volt, több jelentős eredménnyel, például bevezette a sportösztöndíj rendszerét. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény jogilag teljessé tette a sport törvényi szabályozását. Ugyanakkor ez az intézményesített forma túlzott állami beavatkozást jelentett a civil sportszervezetek és a sportági szakszövetségek ügyeibe. A sporttársadalom egyre jobban sürgette a 2000-ben alkotott sporttörvény módosítását.
Magyarország országgyűlése elfogadta az Európai Sport Chartát, és a sportról szóló 2004. évi I. törvényét azzal összhangban alkotta meg. A hatályos sporttörvény figyelembe vette, hogy a sport a modern polgári társadalmakban egyre inkább tömegessé, az emberek mindennapi életének részévé válik: az egészséges életmód alapja, a szabadidő eltöltésének hasznos módja, a prevenció és a rekreáció eszköze. A sportolás ebben az értelemben az Európai Unió tagállamaiban egyre inkább úgynevezett második generációs állampolgári joggá lesz.

Ajánlott irodalom

Gyáni Gábor: Milyen a magyar „mintapolgár”?, http://epa.oszk.hu/01000/01050/0...

1921. évi LIII. törvénycikk a testnevelésről: http://www.1000ev.hu/index.php?a...

2004. évi I. törvény a sportról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjeg...

Európai Sport Charta: http://www.europatanacs.hu/pdf/C...(1992)13.pdf

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision