kötelesség

Az az igény, elvárás, hogy egy adott helyzetben az ennek megfelelő konkrét és érvényes szabály szerint járjunk el. Ez az elvárás alapvetően kívülről érkezik, mint valamely külső egyén, közösség értékelvárása. Ezeket az értékeket és elvárásokat az egyén a szocializáció során sajátítja el és teszi belsővé (interiorizáció), így a lelkiismeret hangjaként belülről is megfogalmazódhat. Kant szerint a kategorikus imperatívusz is hasonló elven működik (kanti kötelességetika).

Developed by Integral Vision