identitás

1. A szó általános jelentése a valamivel való azonosság, valamely közösséghez való tartozás.2. Az én-azonosság érzése, amely szerepeken, értékrendszereken keresztül jön létre. Megkülönböztetünk például nemi identitást, vallási identitást, sportolói identitást.3. Önazonosságról akkor beszélhetünk, ha az énképünk vagy önképünk (mindenkinek az önmagáról alkotott elképzelése) megegyezik a más emberek által észlelttel. Meghatározó jelentőségű a társadalmi szerepünk, önmagunkhoz és a másikhoz való viszonyunk kialakításában. Az identitás nem statikus, egész életünk során folyamatosan alakul, fejlődik. Az identitással rendelkező személyiségünk képes eleget tenni az életkörülmények megváltozásából, gyökeresen új helyzetek kialakulásából fakadó kihívásoknak. Az identitás teszi lehetővé, hogy erkölcsi döntéseinket szabadon hozzuk meg, hogy tudatosan változtathassunk életünkön, hogy kreatív módon alakítsuk ki a helyünket a társadalomban.

Developed by Integral Vision