Előzetes tudás

A tanegység megértéséhez nincs szükséged konkrét lexikai tudásra, érdemes azonban végiggondolnod, milyen családról szóló irodalmi vagy képzőművészeti alkotásokat ismersz.

Tanulási célok

A tanegységből megtudod, hogy melyek a legjellemzőbb családtípusok a mai Magyarországon. Megismered a család funkcióit, a mai magyar családpolitika alapvető problémáit.

Narráció szövege

Mi a család? A kérdésre adható egy egyszerű válasz: anya, apa, tesók és te. No meg a nagyik. S egy patetikusabb verzió: életed legmeghatározóbb közege, ahol kiformálódott a személyiséged, kialakult az önazonosságod, önmagadhoz és a világhoz való viszonyod. Tudományos megközelítésben a család az emberi közösség legkisebb egysége, ahol a tagok között leszármazotti kapcsolat van. Közös háztartásban élő szülők és gyermekeik alkotják. A leszármazás házasság vagy örökbefogadás következtében jöhet létre.
Csoportosíthatjuk a családokat aszerint, hogy kik a tagjai. Míg a nukleáris családban két felnőtt neveli a gyermeke(ke)t, addig a csonka családban csak egy. Manapság az európai kultúrában ritka, de létező típus a nagycsalád, amikor a nagyszülők is együtt élnek a gyerekekkel és unokákkal. Sajátos verzió az ún. mozaikcsalád. Ez a közösség akkor jön létre, ha egy szülő új partnerrel él egy háztartásban, akinek gyakran van saját gyereke is. Te milyen típusú családban élsz?
A te családod, éppúgy mint az összes többi, egyszerre több funkciót is ellát. Ezek jó esetben kiegészítik és erősítik egymást.
Ezek közül a legkézenfekvőbb a biológiai funkció, az utódok felnevelése, ami a közösség fennmaradását szolgálja. Mivel ennek biztosítása az államnak is érdeke, különböző törvényekkel igyekszik a népesség alakulását befolyásolni. Ez azonban nem könnyű feladat, mert a gyermekvállalás az egyén intim szférájába tartozó döntés. Kérdezd meg a szüleidet, ők hogyan vélekednek erről!
A társadalmi státus reprodukciója jellemzően a család érdekeit szolgálja. A szülők – minden bizonnyal a tieid is – arra törekednek, hogy a család társadalmi státusát megőrizzék, vagy ha lehet, javítsák. Ezért támogatnak téged a tanulásban, az érvényesülésedet szolgáló egyéni terveidben. Édesapád és édesanyád olyan mintát mutat neked, amely hozzájárul identitásod kialakításához és segít elsajátítanod a nemi szerepeket.
A család gazdasági funkciója jelentősen megváltozott a XX-XXI. századra. A te családod sem önmagát ellátó termelési egység, hanem fogyasztó. Épp ezért fontos, hogy megtanítsák neked a jövedelemmel való gazdálkodást, a bevételek és kiadások egyensúlyban tartását. A szüleid munkához való viszonya jelentősen befolyásolja majd a te hozzáállásodat is.
A család érzelmi szükségleteket kielégítő funkciója magában foglalja a szülők közötti kölcsönös érzelmeken alapuló intim kapcsolatot éppúgy, mint a szülők és a gyermek(ek) közötti kötődést. A család jelentheti a megbecsülésen, szereteten alapuló érzelmi támaszt, megteremti a személyiségfejlődéshez szükséges biztonságos közeget.
A gondozási funkció elsődlegesen a fizikai szükségleteid kielégítését szolgálja, azaz gondoskodnak például a lakóhelyedről, az egészséges fejlődéshez szükséges étkezésről, higiéniáról vagy a ruházatodról.
Az interakciós tér biztosítása tette és teszi lehetővé számodra is, hogy megtanuld a más emberekkel való kapcsolatteremtés módszereit. Az interakció legfőbb eszköze a beszéd, a családban elsajátított anyanyelv. Az így szerzett tapasztalataid hozzájárultak ahhoz, hogy kialakuljon benned az önértékelés képessége. Képessé váltál arra, hogy megkülönböztesd magad a többiektől, tisztán lásd saját értékeidet, hibáidat. A családod készített fel arra is, hogy megtanuld elviselni és kezelni a legkülönfélébb feszültségeket.
Minden család – ahogy a tiéd is – modellt jelent, hiszen azáltal, hogy több-kevesebb sikerrel irányította és irányítja a viselkedésedet, erkölcsi és kulturális értékeket, normarendszert közvetített és közvetít számodra.
A család ma is a társadalom alapegységének tekinthető, de a családi életforma hazánkban – Európa számos országához hasonlóan – jelentős változáson ment át az utóbbi évtizedekben. A fejlett társadalmakban egyre kevesebb gyermek születik, emiatt fokozatosan zsugorodik a családok nagysága, és nő a gyermek nélkül élő házaspárok aránya is. Az élettársi viszony elterjedésének köszönhetően megemelkedett a házasságon kívül született gyermekek aránya. A válások számának növekedése miatt nő a csonka családok aránya, s ezt a mozaikcsaládok létrejötte sem tudja jelentősen ellensúlyozni.

Ajánlott irodalom

Gönczöl Enikő: Én és a többiek. Társadalomismeret 13-15 éveseknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999

Minden másképp van, Társadalomismereti tankönyv, Új Mandátum Kiadó, 2002

Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret, Pedellus Tankönyvkiadó, 2006

Balla Árpád: Társadalomismeret a szakiskolák számára, Mozaik Kiadó, 2010

Csepeli György: Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, 2006

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó, 2006

Magyar népmesék: Hamupipőke, http://www.youtube.com/watch?v=S...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision