Előzetes tudás

A tananyag feldolgozásához ismerned kell a zsidó és a keresztény vallás tanítását, az egyistenhit fogalmát.

Tanulási célok

A tananyagból meg fogod ismerni a nagy világvallások közül a legfiatalabbat, az iszlámot. Megismerkedsz az arabok történetével, kultúrájával.

Narráció szövege

A sivatag közepén luxusautóból kiszálló arab sejkek, isztambuli bazári árus, imaszőnyegre boruló afgán férfi, ebédelő iráni család, pakisztáni rendőrtiszt. Ezeket az egymástól távoli országokban élő embereket egy közös vallás és jogrend, Mohamed hite, az iszlám köti össze. Tudtad-e, hogy a hogy manapság több mint másfél milliárd ember (a Föld lakosságának egynegyede) vallja magát muszlimnak Afrikától Irakig, Afganisztántól Indonéziáig?
A történelem legfiatalabb világvallása alig 1400 éves. Vallásalapító prófétájuk, Mohamed csodálatos menekülésétől, 622-től kezdik időszámításukat. Az oázisokkal tarkított, nagyrészt sivatagos Arab-félszigetért Perzsia és a Bizánci Birodalom harcolt. A sivatagban különböző etnikumú, de közös nyelvet, az arabot beszélő nomád törzsek laktak erős családi kötelékben. A törzsek állandó harcot folytattak egymás és a betörő idegenek ellen. Kezdetben a félnomád arab törzsek számos istenségben, szentnek tartott tárgyban vagy helyben és jó-rossz szellemben hittek, így például már ekkor tisztelték a mekkai Fekete követ, a Kába[i] szentélyében található meteoritot vagy a dzsinneket. Mekka forgalmas karavánutak kereszteződésében feküdt. A tevehajcsárból kereskedővé vált Mohamednek látomásai támadtak, hirdetni kezdte az egyistenhitet és támadást indított a bálványimádás ellen. A gazdag mekkai családok először Medinába űzték őt, de 632-ben győztesen tért vissza, és egy közös államban egyesítette az arab törzseket. Mohamed látomásait, kijelentéseit Korán néven egy szent könyvben foglalták össze a muszlimok.
A muszlim hit öt alapvető törvényre épül, közülük a legfontosabb Allah tisztelete. A próféta előír más kötelességeket is a hívők számára, mint például a napi ötszöri imát Mekka felé fordulva, meghatározott időben. Kötelező az alamizsna, az adakozás a szegény muszlimok számára, ami később a vagyon 2 és fél százalékát kitevő adó is lett. A hívők Ramadán havában 30 napos böjtöt tartanak, napkeltétől napnyugtáig. Mivel a muszlimok 29 és 30 napos hónapokkal számolnak, Ramadán minden évben más-más hónapra esik. Végül az életben egyszer mindegyikük számára kötelező a zarándoklat a Kába-kőhöz. A hit szerint Allah büntet, de meg is bocsát. A hit terjesztésére szólít fel. A tisztátalan disznóhús vagy az alkohol fogyasztását tiltja, engedi viszont a többnejűséget. Mohamed szerint a zsidó és keresztény hívőket meg kell tűrni, ha adót fizetnek. Persze ehhez előbb meg kell hódítani őket.
A sivatagból tevés harcosok ezrei törtek elő szélsebesen. Perzsia néhány évtized alatt megsemmisült, a Bizánci Birodalom pedig elvesztette Egyiptomot, Szíriát, Palesztinát. Mohamed utódai, a kalifák óriási birodalmat hoztak létre: nyugat felé Észak-Afrikán söpörtek végig, majd 711-ben Gibraltárnál átkelve Hispániát is meghódították. Az ottani arabokból lettek a mórok. Kelet felé Iránon át elérték Indiát és Kazahsztánt. Medina helyett a gazdag Damaszkusz, majd a világvárossá fejlődő Bagdad lett a főváros. Az Ezeregyéjszakából ismert kalifa, Harun al-Rasid idején Bagdadot 700 000 fő lakta, amikor Párizs piszkos utcáiban csak 30 000 ember élt. Az arab világ termékei, a damaszkuszi kardpenge, a kordovai bőrcsizma ekkor lettek világhíressé. A virágkort követően, az ezredforduló körül a birodalom részekre szakadt. Független lett a kalifátus Hispániában, Egyiptomban, Marokkóban vagy Perzsiában.
Az arabok kifinomult kényelmet és technológiát teremtettek. Kairóban vízemelő szerkezet öntözte a kerteket, Damaszkuszban közvilágítás és szennyvízelvezetés, kórházak, közfürdők, a mai Spanyolországban a Córdobai Kalifátus területén közkönyvtárak álltak rendelkezésre. A muszlim mecsetekben, templomokban és medreszékben nemcsak ima, de komoly tudományos élet is folyt. Hódításaik során az arabok a görög és római könyveket saját nyelvükre fordították, és így megmentették azokat a pusztulástól. Elterjesztették az Indiából származó számjegyeket, bevezették a nullát, „algebra” szavunk is tőlük ered. Csillagászati helymeghatározó eszközeikkel pontos térképeket készítettek. Orvosi és gyógyszerészeti ismereteik voltak a kamilla, az ópium, az aloé hatásairól. Vegyi úton állítottak elő ruhafestékeket, az „alkímia” segítségével. Tudósaik sok száz évvel Kolumbusz előtt gömbölyűnek tartották a Földet. A muszlim ember és istene közel áll egymáshoz. A muszlimok számára Allah a Mindenható Teremtő és a világegyetem Fenntartója, aki semmihez nem hasonlítható, és semmi sem hasonlítható össze vele.

Ajánlott irodalom

A korai középkor és az iszlám, in: Világtörténelmi enciklopédia 7. kötet, Kossuth Kiadó, 2012

RUBICONline, Tarján M. Tamás: 622. július 16. | „Mohamed futása“ – az iszlám időszámítás kezdete

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision