Előzetes tudás

Jó, ha ismered az egészség fogalmát és az egészséges életmód összetevőit.

Tanulási célok

A videóban szó lesz az egészség és a sport kapcsolatáról. Megtudhatod, hogy lehetsz-e egészséges rendszeres sportolás nélkül.

Narráció szövege

„Milyen jó kiállása van ennek a tanulónak. Emellett szorgalmas is, kitartó és tud küzdeni.” Vajon miért mondhatunk ilyen jellemzőket egy-egy tanulóról? Látszik rajta? Persze! A testnevelés és sport fejlesztő hatása nem csak a külsőben jelenik meg, hanem a személyiséget is alakítja.
Gyakran hozunk példákat a sportból, illetve sportolókkal kapcsolatban. Ez azért van, mert a sport érték, értéket teremt, a helyes irányba formálja a személyiséget. A sportszakemberek általában példamutatóan viselkednek és értékeket közvetítenek. Ezeket tanulja meg a tanuló, a sportoló. A pedagógiai transzferhatáson keresztül ezek a személyiségjegyek áttevődnek a civil életre is. Azaz amit megtanultunk a testnevelésórán, a sportban, az alkalmazható a civil életben is.
A testnevelés és a sport fejleszti az akaraterőt, a kitartást, a versenyszellemet, a küzdeni tudást, a monotóniatűrést, a szabálykövető magatartást, illetve a motivációt is. Ezek a testnevelés és sport által fejlődnek és formálják a személyiséget. Például a nem túlzó versenyszellem nemcsak a testnevelésórán, vagy a versenysportban fontos, hanem a civil életben is. Ha valaki munkát keres, ez a tulajdonsága sokat számíthat, hiszen jobban tud érvényesülni, ha a versenyhelyzet a jobb teljesítményt hozza elő belőle.
A testnevelés és sport személyiségformáló hatása fontos még amiatt is, hogy az általa fejlesztett személyiségjegyek és tulajdonságok a hétköznapi életben nem fejlődnek minden esetben megfelelően. Elképzelhető, hogy a tanuló nem találkozik versenyhelyzetekkel, monoton feladatokkal vagy éppen olyan tevékenységekkel, amikben kiemelkedően sikeres lehet. A testnevelésben, a mozgásos feladatokon keresztül ezek a helyzetek megjelennek, így tudják e személyiségjegyeket megfelelően formálni.
A sport értéket teremt, ezek között jelennek meg az erkölcsi érték, a szellemi értékek, az anyagi értékek, a kulturális érték és a sporttudományos érték. Erkölcsi érték például a fair play, a tisztességes küzdelem, amikor a sportoló maximálisan betartja a szabályokat és sportszerűen viselkedik mind a sportban, mind a civil életében.
A szellemi értékek közé tartozik, amikor megtanuljuk egy-egy sportág történetét, múltját, szabályrendszerét, kiemelkedő egyéniségeit. Ezeket is ugyanúgy tanuljuk, mint például a matematikát, csak a sporthoz kapcsolódnak. A szabályok ismerete nélkül biztosan nem tudnánk sportolni, versenyezni.
Anyagi értéket is teremt a sport. A profi sportolók a sportból élnek, vannak, akik igen jól keresnek. Pénzt jelent még a sporttevékenység az edzőnek is, a sportlétesítmények üzemeltetőinek is és a versenyeket szervezőknek is. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a sportból sokan meg tudnak élni.
Kulturális érték, hogy a népszerű sportágak országokra, nemzetekre jellemző, tradicionális sportágakká alakulnak. Ezeket nagy létszámban űzik és figyelik a kapcsolódó sporteseményeket a nézők.
Sporttudományos értékként jelennek meg a sporthoz kapcsolódó kutatások és azok eredményei. Mindaz, ami a tankönyvekben le van írva és a sporthoz kapcsolható, ide tartozik. Ilyen például a sportpszichológia vagy az edzéselmélet tudománya. Célszerű folyamatosan vizsgálni a sportokat, hogy minél többet tudjunk meg róla.
Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy érdemes sportolni. Helyesen használva nemcsak az egészségünket, a közérzetünket javítja, hanem sok mindent megtanulhatunk belőle, többek tudunk lenni, mint azok, akik nem sportolnak.

Ajánlott irodalom

tactic sport: Egészséges életmód - rendszeres testmozgás, http://www.tacticsport.hu/cikkek...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision