erkölcsi érték

Valamely értékhordozónak olyan relációs tulajdonsága, ami az egyén vagy a közösség számára bizonyos körülmények között valamely szükségletnek vagy méltányos kívánságnak a kielégítéséhez járul hozzá az adott társadalmi keretek között. Egyúttal elfogadott, orientáló cselekvési cél is, ami egy konkrét, választott értékrend mellett szabályozza a viselkedésünket is.

Developed by Integral Vision