Előzetes tudás

Ismerned kell a biológia és a sportegészségtan alapfogalmait!

Tanulási célok

Megértheted, hogy az edzettség milyen teljesítmény-összetevőkből áll.

Narráció szövege

Keressük meg a világ legedzettebb emberét! Jól hangzik? Bár nemes küzdelmet kínálna ez a felvetés, mégis megoldhatatlan problémákba ütközne az, aki tényleg el akarná dönteni, ki a legedzettebb a Földön.
Ha az edzettséget mérni akarjuk, akkor azt csakis egy sportágon belül tudjuk teljes körűen megtenni, mert aki az egyik sportágban edzettnek számit, az a másikban esetleg edzetlennek. Az edzettség egy igen összetett fogalom, egyes összetevői szoros kölcsönhatásban, együttesen fejtik ki hatásukat.
Legkézzelfoghatóbban ez a fizikai teljesítményben vagy a sportági versenyeken a speciális edzettségben mérhető.
No, ha már van sportágunk, és ott akarunk lenni a legedzettebbek között, tudnunk kell, milyen tényezők határozzák meg az edzettséget, és azt is, hogy a megfelelő edzettségi szint kialakítása nem megy egyik napról a másikra, az csak rendszeres, tervszerűen felépített edzésmunka eredményeképpen jöhet létre. Egy jó felkészítési programban alapvető fontosságú az edzettségi szint meghatározása. Tudnunk kell, hogy az edzésprogram kezdetén hol állunk és hova szeretnénk eljutni.
De mit is fejlesszünk akkor pontosan? A test kondicionálása kézenfekvőnek tűnik. A kondi vagy inkább a kondíció fogalma alatt az erő, a gyorsaság és az állóképesség, valamint a koordináció aktuális szintje értendő.
De a kondíció nem minden! Pszichés edzettség híján nehezen viselnénk a monotóniát és a kudarcot. Érzelmi, lelki alkatunk is meghatározza a teljesítőképességünket.
A fiziológiai edzettség a testünkben végbemenő élettani folyamatokban nyilvánul meg, többek között a légzés, a keringés és az anyagcsere folyamataiban.
Gyakran a sportágválasztást alkati vizsgálatok előzik meg. Ilyenkor a többi között a testmagasságot, a testtömeget, a csont- és az izomrendszert mérik fel. Ezek alapján legtöbbször már gyermekkorban meghatározható, hogy valaki milyen sportágban lesz sikeres és milyen terhelés elviselésére lesz alkalmas az edzések során. A szakemberek is e négy tényezőt mérik az edzésprogram kialakításához, mégis, nekünk talán egyszerűbb a világ legedzettebb embereit egy világverseny bajnokaként felismernünk.

Kapcsolódó fogalmak

Ajánlott irodalom

Dubecz J.: Általános edzéselmélet és módszertan, TF, Budapest, 2009

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision