Előzetes tudás

Ehhez a tanegységhez ismerned kell a másodfokú egyenlet megoldásainak lehetséges módozatait. Tudnod kell, mit jelentenek az értelmezési tartomány és az ekvivalens átalakítás fogalmai.

Tanulási célok

Ebből a tanegységből megtudod, milyen módszerekkel oldhatsz meg négyzetgyökös egyenleteket, valamint hogy miért fontosak az ekvivalens átalakítások.

Narráció szövege

Az olyan egyenleteket, melyekben az ismeretlen négyzetgyök alatt szerepel, négyzetgyökös egyenleteknek nevezzük. Megoldásuk algebrai és grafikus módon is lehetséges. Nézzünk egy konkrét példát! \(\sqrt {x + 1} - 2 = 0\). (ejtsd: négyzetgyök alatt x plusz 1 mínusz 2 egyenlő 0) Mielőtt hozzáfognánk az egyenlet megoldásához, emlékezzünk! A négyzetgyök alatt csak nemnegatív szám állhat. Határozzuk meg tehát az egyenletünk értelmezési tartományát, azaz a valós számok azon legbővebb részhalmazát, amelyen az egyenletben szereplő kifejezések értelmezhetők! Az \(x + 1\) csak 0 vagy 0-nál nagyobb értéket vehet fel. Az egyenlőtlenséget rendezve azt kapjuk, hogy az x helyére csak –1 vagy ennél nagyobb szám helyettesíthető. Térjünk vissza a példához! Az egyenletek algebrai úton történő megoldása során általános cél az egyenletben szereplő ismeretlen kifejezése. A négyzetgyökös egyenletekben nehezíti ezt, hogy az ismeretlen a gyök alatt szerepel. A megoldás kulcsa tehát a négyzetgyök eltüntetése. Ezt négyzetre emeléssel érhetjük el. Mi történik, ha a négyzetre emelést az egyenlet jelenlegi formájában hajtjuk végre? A bal oldalon álló különbséget négyzetre emelve, majd a lehetséges összevonásokat elvégezve látható, hogy a problémát nem oldottuk meg, hiszen a négyzetgyök megmaradt. Ezt kiküszöbölhetjük, ha úgy rendezzük az egyenletet, hogy a négyzetgyök önállóan szerepeljen az egyenlet egyik oldalán. Mivel az egyenlet mindkét oldala nemnegatív, a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás. A kapott egyenletet x-re rendezve 3 adódik. Az eredmény helyes, hiszen eleme az értelmezési tartománynak, illetve visszahelyettesítve kielégíti az egyenletet.
Lássuk a példa grafikus megoldását! Tekintsünk úgy az egyenlet bal oldalára, mint egy függvényre. Ekkor a feladat csupán az, hogy megkeressük, a \(\sqrt {x + 1} - 2\) (ejtsd: négyzetgyök alatt x plusz 1 mínusz 2) függvény hol vesz fel 0 értéket. Ábrázoljuk a függvényt koordináta-rendszerben! A függvény az \(x = 3\) helyen metszi az x tengelyt, azaz itt vesz fel 0 értéket, így az egyenlet megoldása\(x = 3\).
Nézzünk még egy példát! \(\sqrt {x - 1} = x - 3\). (ejtsd: négyzetgyök alatt x mínusz 1 egyenlő x mínusz 3) Először oldjuk meg algebrai úton! Az egyenletnek csak akkor van értelme, ha \(x - 1\) nagyobb vagy egyenlő, mint 0. Ebből az értelmezési tartományra \(x \ge 1\) (ejtsd: x nagyobb vagy egyenlő, mint 1) adódik. Vizsgáljuk tovább az egyenletet! A négyzetgyök definíciójából következően az egyenlet bal oldalán álló kifejezés csak nemnegatív értéket vehet fel, viszont, például $x = 2$ esetén, a jobb oldal lehet negatív is. Az egyenletnek csak akkor lehet megoldása, ha a jobb oldali kifejezés értéke is nemnegatív, azaz nagyobb vagy egyenlő, mint 0. Ebből egy újabb feltételt kapunk: x-nek nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie, mint 3. A fenti megfontolások után a négyzetre emelés már ekvivalens átalakítás. Végrehajtása után a kapott egyenletet rendezzük 0-ra, és oldjuk meg! Az egyenlet gyökeire 5 és 2 adódik. A 2-t kizárja a gyökökkel szemben támasztott \(x \ge 3\) (ejtsd: x nagyobb vagy egyenlő, mint 3) feltétel. Ellenőrzés után láthatjuk, hogy az egyenlet megoldása az 5. Az érdekesség kedvéért helyettesítsük vissza 2-t is az eredeti egyenletbe! Mint látható, a műveletek elvégzését követően hamis állításhoz jutunk. Ha az egyenlet mindkét oldalát négyzetre emeljük, akkor viszont az állítás igazzá válik. Ez az, amiért a 2-t is megkaptuk. Ezt az egyenlet hamis gyökének is szokás nevezni. Ebből látszik, hogy a négyzetre emelés csak bizonyos megkötések mellett ekvivalens átalakítás, végrehajtása előtt körültekintőnek kell lenni.
Nézzük meg a feladat grafikus megoldását is! Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben az egyenlet két oldalán álló kifejezésekkel megadható függvényeket! Keressük meg, hogy az értelmezési tartomány elemei közül melyek azok, amelyekre a két függvény azonos értéket vesz fel. Ez a két grafikon metszéspontjában valósul meg, azaz a keresett megoldás az\(x = 5\).

Ajánlott irodalom

Sokszínű matematika 10., Mozaik Kiadó, 88. oldal

Matematika 10. osztály, Maxim Kiadó, 73.oldal

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision