grafikus megoldás

Lineáris egyenletrendszer esetén a módszer lépései: 1.) mindkét egyenletet y-ra rendezzük; 2.) az így kapott \[{\rm{x}} \to {\rm{y}}\] függvényeket közös Descartes-féle koordináta-rendszerben ábrázoljuk 3.) a két függvény közös pontjának első és második oordinátája adja az egyenletrendszer megoldásait x-re és y-ra.

Developed by Integral Vision