Szálasi Ferenc

Vezérkari tiszt, a nyilas mozgalom vezére, miniszterelnök nemzetvezető. 1935-ben megalapította a Nemzeti Akarat Pártját, majd a fasiszta pártokat tömörítő Magyar Nemzeti Szocialista Pártot (1937). 1939-ben német támogatással létrehozta a Nyilaskeresztes Pártot. 1944. október 16-án – a sikertelen kiugrási kísérletet követően – német nyomásra Horthy kormányzó őt nevezte ki miniszterelnökké. Novembertől az ún. „hungarista állam” nemzetvezetőjeként államfő is. Totális gazdasági és katonai mozgósítással a végsőkig támogatta a németeket, irányította a polgári lakosság ellen bevezetett nyilas terrort, illetve az ehhez kapcsolódó – elsősorban zsidókat sújtó – deportálásokat. A népbíróság háborús főbűnösként halálra ítélte, 1946 márciusában kivégezték.

Developed by Integral Vision