retorika

Szónoklattan. Valaha az ékesszólás tudományát jelentette, ma már a hatékony önkifejezés, érvelés és vitatkozás tudománya is. Ókori művelői szerint művészet és megtanulható mesterség egyszerre.

Developed by Integral Vision