Az etika egyik kulcsfogalma. Megkülönböztetjük a relatív és az abszolút jó fogalmát. Abszolút jóról abban az esetben beszélünk, ha minden létező az, amivé egyáltalán válhat, vagyis teljességében juttatja érvényre a benne rejlő lehetőségeket. A relatív jó esetén egy bizonyos cselekvő alkalmasnak bizonyul valamely konkrét cél elérésére.

Developed by Integral Vision