igazságosság

Kardinális (sarkalatos) erény, vagyis ezen erény hiányában maga az ember nem lehet erényes, bármely más kiválósággal bír is. Az igazságosság mint szerzett készség annak gyakorlata, hogy mindenkinek annyit juttassunk, amennyi neki jár, beleértve saját magunkat is. Két alapvető dimenziója a legalitás és a moralitás. A legalitás azt jelenti, hogy a közösség a maga által szentesített törvények révén gondoskodik a javak (és a büntetések) igazságos elosztásáról, a moralitás pedig azt jelenti, hogy az igazságosság nem merül ki a törvények betartásában, hanem mindenkinek magának kell neki érvényt szereznie a különféle, törvények által nem szabályozott életszituációkban. A moralitás alapján utasítható el a tézis: „amit a törvény nem tilt, azt szabad”.

Developed by Integral Vision