élet

Biológiai értelemben azon jelenségek összessége, amelyekkel az élő szervezetekben találkozunk. Az élettelen természettel szemben az élő világát az alábbiak jellemzik: információs tartalommal rendelkezik (genetikai információ); anyagcsere; egyedi és egészleges lét; szaporodás, fejlődés képessége; mozgékonyság, evolúció. Filozófiai értelemben olyan élettevékenységet jelent, amelynek során az önfeltárás a létrejövés különböző változataiban valósul meg. Már az anyagi életre is jellemző az önszerveződés, az önfenntartás és az önreprodukció, és az anyag egyre komplexebb formái révén megvalósul az emberi élet.