bűn

Az erkölcsi törvény és a lelkiismeret ellen elkövetett szándékos, tudatos, tettleges vagy mulasztással történő vétség. Az erkölcsi norma megszegésének cselekménye maga a bűn, ami Kant szerint a kategorikus imperatívusz, vagyis egyfajta általános, belső természeti törvény hatályon kívül helyezése. A vallási értelmezés szerint a teremtett világ és az ember alapvetően jó, a bűn a szabad akarat folytán hozott rossz döntés. Az erkölcsi bűn nem feltétlen esik egybe a jogilag értelmezett bűnnel. Például a zsarnokok elleni fellépés a hatályos jog szerint bűn, ennek ellenére viszont lehet erkölcsös.

Developed by Integral Vision