Előzetes tudás

Általános műveltség, a fenntartható fejlődés fogalmának ismerete.

Tanulási célok

Ebben a fejezetben a modern sport sajátosságaival foglalkozunk, elsősorban a teljesítmény és a csúcsteljesítmény (rekord) fogalma köré szerveződő társadalmi struktúrákkal. Megtudhatod azt is, hogy milyen veszélyekkel jár a teljesítményelv túlhajtása, és hogy milyen szerep hárul ebben a sportra, illetve a sport miként lehet egy ideális társadalom mintaadó modellje.

Narráció szövege

Agón, régóta sportolok, hogyhogy eddig nem hallottam rólad?
Olyan régóta nem sportolhatsz....
Tíz év csak idő, nem?
Kétezer évhez képest?
Minden hasonlóság ellenére a modern sport alapjaiban különbözik a régebbi korok versengésre szerveződő kulturális formáitól.
A sport sokat változott, különösen az utóbbi száz évben.
A modern sport jellemzőit Allen Guttmann rendszerezte.
Elsőként: a modern sport szekularizált vagyis egyre inkább eltávolodik a mitikus, vallási ideológiáktól.
A nyilvános versengések az antik világban a közösség vallási életének szerves részét képezték. A versengés során az ifjak szimbolikusan a mítoszokból ismert héroszok tetteit jelenítették meg.
A modern sportnak nincs vallási funkciója. Önálló társadalmi képződmény, mint közösségi esemény, profán jellegű.
Másodszor, a modern sportban az esélyegyenlőség alapvető jelentőségű.
Az antik görögök számára ez nem volt ilyen fontos szempont. Az ökölvívásban például a legkülönbözőbb testsúlyú versenyzők is megmérkőzhettek egymással.
A modern sport specializált.
Ez annak a következménye, hogy ma a teljesítmény állandó fokozásának igénye érvényesül.
A teljesítményelv új rekordokat követel, de ezt csak úgy lehet elérni, ha a versenyző csakis egyetlen versenyszámra koncentrál.
Továbbá, a modern sport nagy hangsúlyt fektet a teljesítmény pontos mérésére.
Ez a kvantifikáció teszi lehetővé az abszolút mérce kialakítását, a rekordok jegyzését.
A régebbi korokban nem létezett a rekord fogalma, s a különböző versenyek nyerteseinek összemérésére többnyire nem is lett volna mód.
Ugyancsak jellemző, hogy a sport mára racionalizálttá vált.
A gyerekcipőben járó tudomány régebben nem tudta hatékonyan segíteni a versenyzőket. Nem voltak sportszervezetek sem, se dokumentált felkészülés, minden a versenyen derült ki.
Az észhasználat főként a tudományra, illetve a társadalmi folyamatok ésszerű megszervezésére utal.
A sport racionalizációja azzal járt, hogy az egymásra épülő, objektív eredményekre alapozott, tudományos igényű vizsgálatok révén a teljesítmény fokozása még hatékonyabbá vált.
És ez jó vagy rossz?
A teljesítményelv ellentmondásos modern érték.
Nem vitás, hogy a teljesítményelv serkentő hatású. A nyugat csodálatra méltó eredményei az önmaga teljesítményét újra és újra meghaladó embernek köszönhetők. A teljesítmények versenye nélkül összeomlana jelenlegi gazdaságunk, kultúránk. Ez a motor.
Túlhajtása azonban túltermeléshez, válsághoz, környezetszennyezéshez, az emberi és a közösségi kapcsolatok romlásához vezet. Ezek a folyamatok pedig mára az egész bolygó létét fenyegetik.
A sportban a túlhajtott teljesítményelv eredménye a minden áron való abszolút győzelem eszméje. Napjainkra a versenysport, s nagymértékben a rekreációs sport is, összekapcsolódott a piaccal, a show-biznisz, a szórakoztatóipar érdekeivel, ahol a rekord szenzációnak számít, és ez a teljesítményelv torzulásához vezethet.
A sport azonban nem csak úgy modellezheti a társadalmat, hogy annak meglévő, visszás oldalát mutatja meg. Az igazságosság, a fair play fontosságának hangsúlyozásával, az ideális versengés nemes példájával azt modellezi, hogy milyennek kellene lennie az igazságos keretek között versengő társadalomnak, amelyben fontos a teljesítmény, de nem egyeduralkodó motiváció, hanem összhangban marad az esélyegyenlőséggel, a test, a lélek és a szellem egészségével.
Ebben áll minden sportoló és sportszakember kiemelt felelőssége.

Ajánlott irodalom

Svachulay György: Erőszak, Magyar Sportfilozófiai Alapítvány, 2007., 170. skk.

Allen Guttmann: From ritual to record: The nature of modern sport, New York, 1978.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision