esélyegyenlőség

Más kifejezéssel strukturális egyenlőség. E típus jellemzője, hogy egy közösség tagjait nem ténylegesen kívánja egyenlővé tenni, vagyis például nem juttat alanyi alapon mindenkinek ugyanannyit, hanem csak azt követeli meg, hogy mindenki egyenlő mértékű lehetőséget kapjon az erőforrásokhoz való hozzáférésre. A modern sportban ez a győzelmi esélyek kiegyenlítettségében érvényesül.

Developed by Integral Vision