kvantifikáció

Valamely jelenség sajátosságainak meghatározása és kifejezése mennyiségi mutatók, számok vagy más matematikai fogalmak segítségével.

Developed by Integral Vision