Előzetes tudás

Ismerned kell a munkaerőpiac fogalmát, jellemző vonásait.

Tanulási célok

Megtudod, hogy miért fontos előfeltétele az önismeret a sikeres álláspályázatnak. Megérted, hogyan kell kapcsolati térképet készíteni, és a kapcsolatokat rangsorolni. Meg tudod különböztetni a fejvadászt a személyi tanácsadótól. Megérted, hogyan támogatja az állam az álláskeresőket.

Narráció szövege

Vizsgáljuk meg, hogyan kereshetsz majd főállású munkát a munkaerőpiacon! Az álláskeresésnek vannak elsajátítható technikai lépései, de arra mindig figyelned kell, hogy ezek közül azokat válaszd, amelyek a személyiségedhez a legjobban illenek! Az első lépés az, hogy eldöntsd, tanulsz-e még, ha igen, nappali vagy levelező tagozaton. Ha már nem akarsz tanulni, akkor is több alternatíva áll előtted. Lehetsz alkalmazott, de alapíthatsz önálló vállalkozást is. Szóba jöhet a külföldi tapasztalatszerzés is, ezt akár tanulóként, akár munkavállalóként megteheted. Ezeknek a döntéseknek a meghozatalához azonban megalapozott önismeretre van szükség.
A pályázathoz beadott önéletrajz elkészítése előtt tisztába kell jönnöd magaddal és a céljaiddal! Nézz őszintén szembe azzal, hogy milyen erősségeid és gyengeségeid vannak, s ezek mire adnak lehetőséget! A következő kérdésköröket mindenképpen alaposan körbe kell járnod. Milyen munkakörben, milyen feladatokat látnál el szívesen? Milyen anyagi színvonalat képzelsz el? Helyileg hol akarsz dolgozni, mennyire vagy helyhez kötve? Milyenné szeretnél válni magánemberként, és milyen jövőbeli családkép van előtted? Ha válaszoltál, akkor meghatározhatod a céljaidat. Ezeket érdemes legalább három szintre bontani: a rövid távú célok a két éven belül elérhetők, a középtávúak kettő–öt évben belül valósíthatók meg, míg a hosszú távúak megvalósulásához minimum öt év szükséges. A következő lépés az információszerzés, amihez többféle eszköz is a rendelkezésedre áll: például ismerőseidből kialakult kapcsolatrendszer, az álláskeresést támogató állami szervezetek, személyzeti tanácsadók. Vegyük ezeket sorra!
A különböző felmérésekből egyértelműen kiderült, hogy a kapcsolatrendszer játssza az álláskeresés során a legnagyobb szerepet. Ha most egyetértően bólogatva a korrupciós alapú protekcióra gondolsz, akkor nem jársz igazán jó úton. A kapcsolatrendszer alapvetően a kommunikációt és az információkat jelenti, nem pedig az elvtelen segítséget. Nagyon lényeges tehát, hogy ha állást keresel, akkor erről tájékoztasd az ismerőseidet, kérd a tanácsukat, tudjanak a szándékaidról! Ahhoz, hogy ezt a lépést sikerrel megtedd, készíts kapcsolati térképet, amiben összegyűjtöd legjobb barátaidat, legközelebbi hozzátartozóidat és egyéb ismerőseid mellett a barátod vagy barátnőd ismerőseit is!
Ha ezzel készen vagy, akkor következik a rangsorolás, hiszen nagyon nem mindegy, hogy melyik ismerősödet mire kéred, s az adott ügyben ki mennyire tud segíteni téged. Megkönnyítheted a dolgodat, ha legalább három névlistát készítesz. Az elsőben azok neve szerepeljen, akik közvetlen döntési pozícióban vannak, tehát tőlük remélhetsz állást! Ha még nincs ilyen személy a környezetedben, próbáld úgy alakítani kapcsolataidat, hogy ilyen irányban bővüljön. A második listán azok legyenek, akiken keresztül eljuthatsz az első csoportba sorolhatókhoz! A harmadik lista tagjai pedig azok, akik egyéb módokon segíthetnek neked. Ezt a listát több kisebb csoportra is oszthatod aszerint, hogy ténylegesen milyen segítséget várhatsz a tagjaitól. A listákat rendezheted piramis alakba is.
Álláskeresőként számíthatsz az állam segítségére is. Az államnak érdeke, hogy minél többen dolgozzanak, ezért ennek támogatására külön intézményrendszert tart fenn. A regionális munkaügyi központok szolgáltatásait térképezd fel alaposan, de emellett érdemes tájékozódnod az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft, azaz OFA helyi szervezeteinél, hiszen sokféle pályázaton keresztül próbálják serkenteni a munkaerőpiacot! A munkaerő-kiválasztással foglalkoznak a személyzeti tanácsadók és a fejvadászok is. A két fogalom között az a különbség, hogy az előbbi az alsó- és középszintű pozíciókra keres jelölteteket, míg a fejvadászok jellemzően a felsővezetői szintekkel foglalkoznak. Az álláshirdetésekről tájékozódhatsz az interneten, a média különböző felületein, állásbörzéken és sokféle rendezvényen. De a legfontosabb, hogy használj minél több álláskeresési csatornát, és tegyél azért, hogy felfigyeljenek rád a munkaerőpiacon!

Ajánlott irodalom

Czike Klára, Csizmady Adrienne, Ligeti György, Rózsavölgyi Adél: Minden másképp van – Társadalomismereti tankönyv, Új Mandátum Kiadó, 2002

Bayer József – Jávor István – Utasi Ágnes: Társadalomismeret, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2005

Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2006

Duray Miklósné – Susánszky Jánosné: Társadalmi ismeretek 9–10. osztályosoknak, Konsept-H Könyvkiadó, Piliscsév, 2002

Kürtösi Zsófia, Vilmányi Márton (szerk.): Humánerőforrások, Szeged, JATEPress, Szeged, 2011

Dr. Lindner Sándor: Munkaügy a gyakorlatban, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2003.

Karoliny Mártonné – Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv – Rendszerek és alkalmazások, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2010

Europass: Europass önéletrajz, http://europass.hu/pages/content...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision