Előzetes tudás

Ehhez a tanegységhez tudnod kell, mit értünk geometriai transzformáció alatt, és ismerned kell az egybevágósági transzformációk típusait!

Tanulási célok

Megtudod, mit értünk középpontos hasonlóság, valamint hasonlósági transzformáció alatt. Képes leszel adott alakzat képét megszerkeszteni a hasonlósági arány ismeretében.

Narráció szövege

Amikor filmet néztél a moziban, biztosan nem gondoltál rá, hogy egy geometriai transzformáció elevenedik meg a szemeid előtt. A vetítő az apró képkockákból nagy képet varázsol a vászonra. A fényképezőgép esetén viszont egy nagyobb tárgyról készül egy kisebb kép. A különbségek ellenére a két jelenség matematikai tartalma ugyanaz. A már korábban tanult geometriai transzformációk sorát ezzel egy új, az előzőektől egy fontos elemben különböző transzformációval bővítjük. Ez a középpontos hasonlósági transzformáció.
Lássuk a filmvetítés síkbeli megfelelőjét! Vegyünk fel egy O pontot a síkon mint fényforrást, és mellette egy 3, 4, illetve 5 cm oldalhosszúságú derékszögű háromszöget! Vetítsük ezt a háromszöget az O pontból úgy, hogy a csúcsoknak megfelelő $A'$’, $B'$, $C'$ pontok kétszer akkora távolságra kerüljenek az O ponttól, mint az eredeti pontok! A csúcsokat kössük össze az O ponttal, majd az O pontból mérjük fel a keletkezett félegyenesekre a megfelelő távolságok kétszeresét! Így megkapjuk az $A’B'C’$ háromszöget. Megállapíthatjuk, hogy a képháromszög oldalainak hossza kétszerese az eredeti háromszög oldalainak. A két háromszög körüljárási iránya megegyezik. Ha szerkesztőprogrammal dolgoztunk, azt is leolvashatjuk, hogy a szögek sem változtak. Azt mondjuk, hogy az eredeti háromszöget a kétszeresére nagyítottuk.
Ezt a geometriai transzformációt középpontos hasonlósági transzformációnak nevezzük. Meg kell adnunk egy O pontot, a hasonlóság középpontját, és egy $\lambda $, nem nulla valós számot, a hasonlóság arányát. A transzformáció az O ponthoz önmagát rendeli. Minden más P ponthoz az OP egyenes azon $P'$ pontját rendeli, amelynek távolsága az O ponttól az OP távolság $\left| \lambda \right|$-szerese. Ha $\lambda $ pozitív, akkor $P'$ pont az OP félegyenesen van, míg ha negatív, az OP-vel ellentétes félegyenesen. A példában nagyításról beszéltünk. Minden olyan esetben, amikor a $\lambda $ abszolút értéke nagyobb egynél, nagyításról, míg ha egynél kisebb, kicsinyítésről beszélünk. Megjegyezzük, hogy ha az abszolút érték 1, akkor egybevágóságról van szó.
A transzformáció egyes tulajdonságairól, azaz a szög- és irányítástartásról már korábban szót ejtettünk. Ha $\lambda = 1$, akkor minden ponthoz önmagát rendeljük, azaz minden pont fixpont. Egyéb esetekben egyetlen fixpont van, a középpont. Minden O ponton áthaladó egyenes invariáns egyenes. Minden szakasz képe $\left| \lambda \right|$-szer olyan hosszú, mint az eredeti szakasz.
Foglaljuk össze, milyen geometriai transzformációkat ismerünk eddig! Ezek a tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, az eltolás, a forgatás, illetve a ma tanult középpontos hasonlóság. Középpontos hasonlóság és egybevágósági transzformáció egymás utáni végrehajtásával kapott transzformációkat hasonlósági transzformációnak nevezzük. A hasonlósági transzformációban szereplő középpontos hasonlóság arányszámának abszolút értékét a hasonlóság arányszámának nevezzük.
Vegyünk fel a síkon újra egy ABC háromszöget, egy t tengelyt és egy O pontot! Hajtsuk végre először a t tengelyre tükrözést, majd az O középpontú –2-szeres nagyítást. Az animáción nyomon követhető a szerkesztés menete. Ismételjük meg a transzformációkat fordított sorrendben is! A két eset csak a transzformációk sorrendjében különbözik, az eredmény mégis eltérő. Úgy tapasztaltuk tehát, hogy a transzformációk sorrendje általában nem cserélhető fel. Ezzel a geometriai transzformációk végéhez értünk. A tananyag megértése fontos lépcsőfok az alakzatok hasonlóságának megértéséhez.

Ajánlott irodalom

Kosztolányi József−Kovács István−Pintér Klára−Dr. Urbán János−Vincze István: Sokszínű Matematika 10., Mozaik Kiadó, 2013, 129. oldal, 133. oldal

Ábrahám Gábor, Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet, Tóth Julianna: Matematika 10. osztály, Maxim Könyvkiadó, 104. oldal, 109. oldal

Mozaik webtankönyv: A középpontos hasonlósági transzformáció, http://www.mozaweb.hu/Lecke-Mate...

Sulinet: A középpontos hasonlósági transzformáció − A középpontos hasonlóság fogalma, http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/...

Sulinet: Alakzatok hasonlósága − A hasonlósági transzformáció, http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision