középpontos tükrözés

Középpontos tükrözés esetén adott a sík egy pontja (O), a tükrözés középpontja. Az O pontra vonatkozó középpontos tükrözés az O ponthoz önmagát rendeli, míg minden más P ponthoz olyan P‘ pontot rendel, amelyre a PP‘ szakasz felezőpontja éppen az O pont.

Developed by Integral Vision