Előzetes tudás

Rendelkezned kell kommunikációs és stilisztikai alapfogalmak ismeretével. Ismerned kell a stílusregisztereket, a nyelvi magatartás és a nyelvi norma fogalmát.

Tanulási célok

A cél az, hogy megtapasztald, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban miként kap szerepet; a stílust hogyan befolyásolja a beszélő, a kommunikációs helyzet és a megnyilatkozás célja. Felismerd és alkalmazd a megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségeket a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.

Narráció szövege

Jó napot! Hogy van? Miben segíthetek? Meg tudná mondani? Ezeket a közléseket a magánéletben és a közéletben is egyaránt használod. De a közéletben hivatalos intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal és egyénekkel léphetsz kapcsolatba.
„A bíróság a következő ítéletet hozta. Önt minden pontban bűnösnek találta az esküdtszék, ezért öt év szabadságvesztésre ítélem. Az ítélet azonnal végrehajtandó!“ A bíró célja nem csak az volt, hogy tájékozassa a vádlottat. A hivatalos szövegek különlegessége, hogy cselekvés értékűek, azaz kimondásuk cselekvést is jelent.
Ha bemész az okmányirodába átvenni az új személyi igazolványodat, az ügyintéző megkér arra, hogy töltsd ki és írd alá a papírokat. Folyamatosan tájékoztat, felhívja a figyelmed valamire, cselekvésre szólít fel. De kitölthetnél egy adásvételi szerződést, elolvashatnál egy fizetési felszólítást, mivel azok is hivatalos szövegek. A hivatalos ügyeket általában írásban intézed, de néha szóbeli szövegtípusokban is használod. Ha utaztál már jegy nélkül, és megbüntettek, akkor ismerős lesz a következő szöveg. „Felhívjuk a szíves figyelmét a fizetési határidő betartására. Tájékoztatjuk, amennyiben a fenti határidőn belül a befizetés nem történik meg, úgy azt jelentős többletköltség felszámításával bírósági úton érvényesítjük.” Ebben a felszólító levélben a hivatalos stílus nyelvezetére utal a magázás, a pontosságra és egyértelműségre való törekvés és a terpeszkedő kifejezések. Az igényes köznyelvre épül a felszólítás szövege, de megjelenik benne a szaknyelv is. Főleg jogtudományi szakkifejezéseket használnak.
Nézzük a mondatformálást! Ezekben a mondatokban megfigyelheted a tömörséget és egyértelműséget. Ahogy láthatod, jellemzően többszörösen összetett alárendelő mondatokat használnak. Ha az egész szövegre ránézel, láthatod, hogy szigorú szövegalkotási szabályok szerint szerkesztett, jól elkülönülő bekezdések tagolják, hivatkozásokkal van tele. A hivatalos szövegeknek szigorú formai és fogalmazásbeli szabályai vannak. Mellőzik az egyéni nyelvhasználatot, mivel alapvetően a személytelenség, tárgyilagosság jellemző rájuk.
Ezzel ellentétben a szónoki stílus lehetőséget nyújt egyéniségünk megmutatására, illetve alapvető célja a hallgatóság meggyőzése. Így elsődleges célja nem pusztán az ismeretek átadása, hanem az érzelmi ráhatás és a gyönyörködtetés is. Lássunk erre példát a következő filmrészletből! Szabadok vagyunk! Harcoljatok hát érte! Ezekkel a mondatokkal a szónok felhívja a hallgatóság figyelmét. Folyamatos kérdésekkel szólítja fel és mozgósítja a hallgatóságot. Ezeket a kérdéseket retorikai kérdéseknek nevezzük. Valódi céljuk a befolyásolás és a hallgatóság állásfoglalásra ösztönzése.
A szóhasználatra a választékos, érzelmileg telített szavak, szemléletes képek, állandósult szókapcsolatok használata jellemző. A szövegszerkesztésről elmondható, hogy tudatosság jellemzi, amely világos, előrehaladó szerkezetet eredményez. A szónoki szövegekben előfordulhatnak a témához illő, frappáns idézetek, amelyeket a szónok saját álláspontja alátámasztására illeszt a szövegébe. Gyakori a vissza- és előreutalás, az ismétlés azért, hogy a hallgatóság követni tudja a gondolatmenetet. A szövegnek érveléseket és cáfolatokat, ok-okozati összefüggéseket kell tartalmaznia. A mindennapi életben is találkozol ilyen szónoklatokkal, gondolj egy tanévnyitó beszédre, amely tájékoztat a rád váró tanévről, vagy egy védőbeszédre a bírósági tárgyaláson, amelynek célja az esküdtek a meggyőzése. A ballagási beszédek célja pedig a gyönyörködtetés, az ünnepélyes hangulat emelése.
Mint láthatod, a hivatalos és a szónoki stílusnak kiemelt szerepe van, hiszen ezek megfelelő használata is biztosíthatja számodra, hogy sikeres legyél a társadalmi érintkezés különböző területein.

Ajánlott irodalom

Antalné dr. Szabó Ágnes - dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció (11.-12. évfolyam),

Átdolgozott kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolások számára 11.,

Harmadik változatlan kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2012 MS-2372

Szatmári István: Stilisztikai lexikon, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.

Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika, Osiris Kiadó, Budapest, 2007.

Aczél Petra – Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna: Retorika, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

Arisztotelész: Rétorika, Telosz Bt. Kiadó, 1999.

Stilisztika, Berczeli Anett: Stíluselemek, stilisztikai formák, http://stilisztika.webs.com/stlu...

Tudásbázis, A stílusrétegek, http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/...

Magyar nyelv, Stilisztika, http://magyarnyelv.lap.hu/stilis...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision