vármegye

A vármegye vagy megye (latinul comitatus) a magyar közigazgatás alapvető területi egysége I. István király óta. Feladata, hatásköre (gazdasági, katonai, jogi ügyek) az évszázadok során sokat változott.

Developed by Integral Vision