természetjog

A hatályos pozitív jog felett álló, a természetből, Istenből vagy az észből leszűrhető általános jogelvek összessége, amelyek magasabb rendűek a pozitív jognál.

Developed by Integral Vision