társas lény

Arisztotelész nevezte az embert olyan élőlénynek (zoon), ami egyrészt logosszal rendelkezik, másrészt poliszban él, azaz zoon politikon (társas lény, szó szerint társas állat). Ez különbözteti meg őt a növényektől, amik vegetatív életet élnek, valamint az állatoktól, amiket az ösztöneik irányítanak. Velük szemben az ember „animal rationale“ (racionális, eszes lény). Az ember tehát értelmesen beszélő, igazságérzettel és jogérzékenységgel megáldott, állami életre hivatott lény.

Developed by Integral Vision