számok 0. hatványa

Minden 0-tól különböző szám 0. hatványa 1. ${0^0}$ nincs értelmezve.

Developed by Integral Vision