sportetika

Az etika alterülete. Általános tárgya a sport értékrendje. Arra keresi a választ, hogy mi teszi a sportot egyéni és közösségi értelemben értékessé, valamint azt is megfogalmazza, hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a sport valóban értéket képviseljen emberi létezésünkben.

Developed by Integral Vision