regálé

Az államkincstárt illető, királyi felségjogon szedett jövedelmek, melyek egy részét később a földesurak, illetve a városok kapták meg. Fontosabb regálék: urbura vagy bányajövedelem volt a kitermelt ércek (arany, ezüst, réz) után fizetendő illeték neve, nemesércek felvásárlásának monopóliuma, pénzverés egyedüli joga, a kamara haszna, amely az évi kötelező pénzbeváltásból származó nyereséget jelentette, a sótermelés és sóvágás jövedelme, be- és kiviteli vámok, szabadok és székelyek adója, rendkívüli hadiadó, városi adó, a zsidók évi egyösszegű adója.

Developed by Integral Vision