Platón

Görög filozófus (Kr. e. 427–347), akinek átfogó alkotótevékenysége valódi filozófiai rendszert alkotott. Hatása nem korlátozódik korára, ideatana olyan átfogó metafizikai, ismeretelméleti és etikai koncepció, amelynek konzekvenciái a kereszténység révén még jelenlegi kultúránkban is érződnek.

Developed by Integral Vision