összetett mondat

Valamennyi összetett mondat mondategységekből van megszerkesztve, tagmondataiknak helyzete és egymáshoz való viszonya különböző lehet. A tagmondat helyzete szerint lehet főmondat (alárendelt tagmondata van) vagy mellékmondat (alárendelt helyzetben van).

Developed by Integral Vision