nyelvrokonság

Rokon nyelveknek azokat a nyelveket nevezzük, amelyek bizonyíthatóan egy közös alapnyelvből származnak.

Developed by Integral Vision