motoros képesség

Valamilyen mozgássor megtanulásának (pl. távolugrás, kislabdahajítás) a képessége.

Developed by Integral Vision