Előzetes tudás

Ismerned kell a biológia és a sportegészségtan alapfogalmait.

Tanulási célok

Megismerheted a terhelés edzéselméleti jelentőségét, megértheted az edzésfolyamatban betöltött szerepét.

Narráció szövege

Teher. A leghétköznapibb értelemben ez a szó talán ezt jelenti. Vagy ezt. De csupán ennyit jelentene a teher? A külvilágból érkező inger az agyunkat feldolgozandó információként terheli. Ez az információ az érzékszerveinken keresztül minden pillanatban válaszreakciókra készteti a testünket.
Persze a külvilágból érkező ingerekre az agyunk felkészült, milliónyihoz alkalmazkodott addigi életünk során. Ezt az alkalmazkodást nevezzük adaptációnak. Egy felnőtt számára például a vaku villanása hagyományos értelemben már nem jelent terhet, ellentétben egy csecsemőnek a villanásra adott vészreakciójával. Láthatjuk, hogy ugyanazok az ingerek különböző emberekre különbözőképpen hathatnak. Csak egy egyszerű példával élve, egy nyári kánikula az önkéntes tesztalanyaink számára más belső terhelést jelent, és emiatt más alkalmazkodást vált ki belőlük. Nézzünk egy tréfás példát! Edzéselméleti szempontból a fejlődés elengedhetetlen feltétele, hogy a sportoló számára a külső terhelés belső terheléssé váljon, tehát az inger és az arra adott válasz alapvető fontosságú.
Az adaptáció folyamatának megértéséhez elengedhetetlen tisztáznunk, hogy léteznek külső és belső ingerek. A külső inger okozta külső terhelés különböző biológiai folyamatokon keresztül belső terhelést vált ki. A belső terhelés mértéke nemcsak testi, hanem lelki tényezőkön is múlhat. A motoros képességek szintje mellett a motivációs szint, a sikerorientáció vagy éppen a kudarctűrő-képesség is döntő jelentőségű lehet.
A külső ingerek (pl. környezeti hatások, edzésmunka) és a hatásukra létrejövő belső ingerek (pszichés folyamatok, fiziológiai változások) révén kiváltott hatást nevezzük terhelésnek. A terhelés jelenti tehát a szervezet számára azt az ingert, amelyhez alkalmazkodva a teljesítmény nő. Összefoglalva, az edzettségi szint emelkedésének biztos jele, ha az elvégzett, egyre intenzívebb edzésmunkához alkalmazkodva egyre nagyobb terhelés elviselésére vagyunk képesek.
A terhelés vagy az edzés tervezésekor alkalmazott főbb szempontok közül a három legfontosabb: az inger intenzitása, a pihenőidő hossza (az ingerek sűrűsége) és az inger terjedelme, időtartama. A terhelés, így az edzés intenzitása ezekkel a paraméterekkel objektíven meghatározható, számszerűsíthető fogalom. Az edzésterv elkészítésekor – ezeken kívül – figyelembe kell vennünk a veleszületett alkati jellemzőket (testalkat, az anyagcsere gyorsasága), a sportoló életkorát, nemét, elérni kívánt célját, stb. Így az egyén teljesítőképességéhez szabhatjuk a terhelést, amely így kedvezően befolyásolja az edzettséget.
Ezért nincs is más hátra, mint munkára fogni magunkat, keressük a belső terhelés számtalan lehetőségét!

Ajánlott irodalom

Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan. Rectus Kft., Budapest, 2009.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision