metakommunikáció

A nem nyelvi jelek használata a kommunikációs folyamatban. A nem szavak általi kommunikáció, vagyis minden jelzés ide tartozik, ami nem beszéd. Mimika, gesztusok, szemkontaktus, testtartás, proxemika (térközszabályozás), hümmögés stb.

Developed by Integral Vision