kisantant

Csehszlovákia, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (1929-től Jugoszlávia) és Románia 1920-ban létrehozott Franciaország támogatását is élvező politikai és katonai szövetsége. Elsődleges célja az I. világháború utáni békeszerződések következtében létrejött közép-európai helyzet fenntartása, főképp a Magyar Királyság politikai és gazdasági elszigetelése, revíziós törekvéseinek letörése. Az 1938-as müncheni konferencia következtében széthullott.

Developed by Integral Vision