irracionális számok

Azok a számok, amelyek nem írhatók fel két egész szám hányadosaként. Formailag ezek a végtelen tizedes törtek a valós számok körében.

Developed by Integral Vision