felvilágosult abszolutizmus

A megnevezés a francia fiziokratáktól származik (1767), és az abszolutizmus egy sajátos válfaját takarja. A XVIII. században néhány közép- és kelet-európai uralkodó (pl. II. Frigyes, II. József) a felvilágosodás tanait is felhasználó, polgári jellegű reformokat vezetett be alapjaiban a feudális jelleget megőrző országában.

Developed by Integral Vision