felesleges ember

Irodalmi toposz; az Anyegin nyomán válik az orosz irodalom jellegzetes toposzává; bár birtokában van a cselekvéshez szükséges erőnek és lehetőségeknek, nem lát értelmes teret, lehetőséget, célt a cselekvésre, ezért nem csinál semmit, de a céltalanság tudata felsőbbrendűségi érzettel is eltölti a cselekvőkkel szemben. Jellemzője az unalom, az idegenség és a tétlenség.

Developed by Integral Vision