exponenciális folyamat

Olyan időben lejátszódó folyamat, amelyben a vizsgált mennyiség időbeli változását exponenciális függvénnyel vagy egy exponenciális függvény valamely alkalmas transzformáltjának leszűkítésével (például egész évszámokra) lehet leírni. Ilyen például az állandó éves kamatláb mellett kamatos kamattal növelt tőke összege is: az n év után felnövekedett tőke \[{t_0} \cdot {a^n}\], ahol \[{t_0}\] az alaptőke, \[a = 1 + \frac{p}{{100}}\] a növekedési tényező (p az éves kamatláb százalékban kifejezett értéke).

Developed by Integral Vision