erkölcsiség

A helyes magatartás normáit és szabályait nevezzük erkölcsiségnek. Az erkölcsiség, a moralitás az egyén gyakorlati hozzáállását jelzi, vagyis azt, ahogyan a személyiség viszonyul az erkölcsi normákhoz. A moralitástól megkülönböztethető az erkölcsiség, ebben az esetben ez utóbbi alapvetően a szilárd jellemet jelentheti.

Developed by Integral Vision