erkölcs

Egy társadalom cselekvési normáit, cselekvési feltételeit és ezek indoklását fogja át, a közösségi élet, az együttélés követelményeit rögzíti. A morál (vagy erkölcs) az értékképzeteket, az egyénben bensővé vált normákat, szabályokat képviseli az egyén szemszögéből közelítve. De az erkölcsös élet nem egy állapot, hanem olyan folyamat, amelynek során igyekszünk magunkat és embertársainkat jobbá, „emberibb emberré” alakítani.

Developed by Integral Vision